طرح مسکن ثامن
طرح مسکن ثامن

طرح مسكن ثامن به منظور تامين مسكن هموطنان عزيز در نزديكي حرم مطهر امام رضا (ع) با شرايط بسيار ويژه و مناسب كه هموطنان با درآمدهاي پايين نيز بتواند مالكيت يكي از آنها را بدست آورند، طراحي و اجرا شده است. تاكنون تعداد شش پروژه به نامهاي خليل، شايسته، نادر، بهاران، ريحانه، پرديس و رشد (حدود 2500 واحد مسكوني با زيربناي حدود 250.000 مترمربع) در مراحل مختلف اجرا قرار گرفته است.

 
     
 

ثبت نام براي واحدهای مسکونی طرح مسكن ثامن به پايان رسيده است . لطفا در صورت تمايل به ثبت نام و خريداري واحدهاي مسكوني با تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

0511-3691320

با تشكر - مديريت طرح مسكن ثامن - آرمان عمراني

تلفن : 36601321 0511 - 3691322 0511

فکس : 24- 3691323

 
     
جانمایی پروژه های طرح مسکن ثامن

 
 

زيربنا

 
 

مساحت زمين

 

نام پروژه

27590 4909 خلیل
 

16280

3184 شایسته
11250 1989 پردیس
 

12750

2180 نادر
17000 2985 ریحانه
9528 1859 بهاران

100413

7343 رشد