طرح مسکن ثامن
Extensions

ماژول ها

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
Authentication Allows you to manage authentication settings for sites using Windows Authentication.1.0.0 No
Configuration Manager 1.0.0 Yes
Console Display children pages as icon links for navigation.1.0.0 Yes
ContentList This module displays a list of content by tag.1.0.0 No
Dashboard Provides a snapshot of your DotNetNuke Application.1.0.0 No
DDR Menu DotNetNuke navigation provider.2.0.2 No
Extensions Allows a Super User to manage the various extensions, such as Skins, Modules Language Packs, providers etc.1.0.0 Yes
Feed Explorer Allows users to browse RSS feeds using a tabbed user interface1.0.0 No
File Manager Administrators can manage the files stored in their upload directory. This module allows you to upload new files, download files, delete files, and synchronize your upload directory. It also provides information on the amount of disk space used and available.1.0.0 Yes
Google Analytics Configure Site Google Analytics settings.1.0.0 Yes
HTML This module renders a block of HTML or Text content. The Html/Text module allows authorized users to edit the content either inline or in a separate administration page. Optional tokens can be used that get replaced dynamically during display. All versions of content are stored in the database including the ability to rollback to an older version.6.1.5 Yes
Languages 1.0.0 Yes
Lists Allows you to edit common lists.1.0.0 Yes
Log Viewer Allows you to view log entries for site events.1.0.0 Yes
Marketplace Search for DotNetNuke modules, extension and skins.1.0.0 No
MetropolitanEvents MetropolitanEvents1.0.0 Yes
News Ver 5.0 خبر گزاري ورژن 52.0.1 No
Newsletters Administrators can send bulk email to all users belonging to a particular Role.1.0.0 Yes
OnyakTech Kanetix-Pi Real-Time Graph Module for dotnetnuke 3.1. Visit www.OnyakTech.com for new updates to this module as well as other new modules.2.2.1 No
Pages Administrators can manage the Pages within the site. This module allows you to create a new page, modify an existing page, delete pages, change the page order, and change the hierarchical page level.1.0.0 Yes
ProfessionalPreview 1.0.0 No
Recycle Bin The Recycle Bin provides an interface for restoring or permanently deleting Tabs and Modules.1.0.0 Yes
Search Input The Search Input module allows searches to be submitted by users, and requires the Search Results module in order to display the results.1.0.0 No
Search Results The Search Results module displays search results.1.0.0 No
Site Log Administrators can view the details of visitors using their site. There are a variety of reports available to display information regarding site usage, membership, and volumes.1.0.0 Yes
Site Wizard The Administrator can use this user-friendly wizard to set up the common features of the site.1.0.0 Yes
Sitemap 1.0.0 Yes
Skin google search result جستجوگر ،ابزاری برای جستجو سایت به کمک موتور جستجوگر گوگل1.0.0 Yes
Skins 1.0.0 Yes
Solutions Browse additional solutions for your application.1.0.0 No
Taxonomy Manager Administrators can manage the Taxonomy for their site.6.1.5 Yes
Users and Roles Administrators can manage the security roles defined for their site. The module allows you to add new security roles, modify existing security roles, delete security roles, and manage the users assigned to security roles.1.0.0 Yes
Vendors Administrators can manage the Vendors and Banners associated to the site. This module allows you to add a new vendor, modify an existing vendor, and delete a vendor.1.0.0 Yes
ViewProfile 1.0.0 Yes
Vivo.Bookmarks A Bookmarks module7.5.0 Yes
Vivo.BusinessInformation A VivoBusinessInformation module7.5.0 No
Vivo.BusinessManagement A VivoBusinessManagement module7.5.0 No
Vivo.BusinessQueue A BusinessQueue module7.5.0 No
Vivo.BusinessSearch A VivoBusinessSearch module7.5.0 No
Vivo.Categories A VivoCategories module7.5.0 Yes
Vivo.Groups A VivoGroups module7.5.3 No
Vivo.IndexItem A VivoIndexItem module7.5.3 No
Vivo.Messaging A VivoMessaging module7.5.3 Yes
Vivo.MessagingDashboard A VivoMessagingDashboard module7.5.0 No
Vivo.Moderation VivoModeration Module7.5.0 Yes
Vivo.ProfileSearch A Vivo Profile Search control7.5.1 Yes
Vivo.Seamus Search Engine Aggregation Module Utilizing Syndication7.5.3 Yes
Vivo.Search A VivoSearch module7.5.3 No
Vivo.SearchDirectory A VivoSearchDirectory module7.5.3 Yes
Vivo.Stats A VivoStats module7.5.0 No
Vivo.TagCloud A VivoTagCloud module7.5.0 No
Vivo.WebControls A VivoWebControls module7.5.3 Yes
Vivo.WebServices A VivoWebServices module7.5.3 No
Whats New Displays Whats New information for each release.1.0.0 No
آب و هوای شهر ها آب و هوای شهر ها1.0.0 Yes
آدرس -تماسهای سمتها ی ابلاغات این ماژول برای نمایش کاربران وآدرس تماس چارت ابلاغات آنهاست 1.0.0 No
آدرس -تماسهای سمتها ی چارت سازمانی این ماژول برای نمایش کاربران وآدرس تماس چارت چارت سازمانی آنهاست 1.0.0 No
آرشیو نشریات ماژولی نمایش نشریات1.0.0 Yes
اخبار - بنر خبری از این ماژول برای نمایش اخبار به صورت خبری استفاده نمایید2.0.0 No
اخبار - لیست متحرک ماژولی برای نمایش لیست متحرک اخبار1.0.7 No
اخبار - مدیریت اخبار توسط خبرنگاران ماژولی برای مدیریت اخبار و اطلاعیه ها توسط خبرنگاران1.0.7 Yes
اخبار - مدیریت اخبار توسط مدیر ماژولی برای مدیریت اخبار توسط مدیر1.0.7 Yes
اخبار - نمایش اخبار و اطلاعیه ها ماژولی برای نمایش اخبار و اطلاعیه ها1.0.7 Yes
ارسال و دریافت ایمیل و SMS این ماژول جهت ارسال و دریافت ایمیل و Sms استفاده می شود1.0.4 Yes
اطلاعات پایه اطلاعات پایه1.0.1 Yes
اطلاعات پرسنلی اطلاعات پرسنلی1.0.0 Yes
اطلاعیه ها - لیست ثابت ماژولی برای نمایش لیست ثابت اطلاعیه ها1.0.0 Yes
اطلاعیه ها - لیست متحرک ماژولی برای نمایش لیست متحرک اطلاعیه ها1.0.0 Yes
اطلاعیه ها - ورود اطلاعات ماژولی برای مدیریت اطلاعیه ها1.0.2 Yes
اوقات شرعی این ماژول برای آگاهی از اوقات شرعی در روز جاری سال می باشد4.0.0 Yes
بخش نامه ها و مصوبات برای مدیریت بخش نامه ها و مصوبات از این ماژول استفاده نمایید1.0.0 Yes
بريده جرايد بريده جرايد1.0.2 Yes
پارسه منو ابزاری جهت تولید منوها عمودی و افقی با امکان شخصی سازی2.0.0 Yes
پرسش و پاسخ برای مدیریت پرسش و پاسخ هایی که بصورت مکرر پرسیده می شوند4.4.1 No
پیام گذرا ماژولی برای مدیریت پیام گذرا.1.0.1 Yes
تبدیل ارزهای رایج تبدیل ارزهای رایج به یکدیگر1.0.1 No
تصاویر متحرک تصاویر متحرک1.0.0 No
تقویم آموزشی تقویم آموزشی1.0.1 Yes
تماس ها این ماژول اطلاعات تماسی گروهی از افراد مثل یک تیم پروژه را ارائه می دهد. این ماژول قابلیت نمایش نام و نشان، نقش فرد، ایمیل و 2 شماره تماس می باشد.3.1.1 Yes
تنظيمات پيشفرض تنظيمات پيشفرض1.0.0 No
تنظيمات پيشفرض خبر گزاري تنظيمات پيشفرض خبر گزاري1.0.0 Yes
تولید Rss این ابزار جهت ایجاد RSS از روی جداول دیتابیس طراحی شده است و این امکان را فراهم مي آورد تا بتوان به راحتی از اطلاعات گوناگون RSS ایجاد نمود2.0.0 Yes
تکریم ارباب الرجوع تکریم ارباب الرجوع1.0.2 Yes
جداول قابل تعریف توسط کابر تعریف و گزارش گیری جداول پایگاه داده3.4.1 No
چارت ابلاغات این ماژول برای چارت ابلاغات می باشد1.0.0 No
چارت سازمانی این ماژول برای مدیریت چارت سازمانی می باشد1.0.0 Yes
چارت -اطلاعات مربوط به کاربر چارت سازماني-اطلاعات مربوط به کاربر و مشخصات وابسته به چارت1.0.0 Yes
چت ابزاری جهت گفتگوی متنی افراد حاضر در پورتال3.2.1 Yes
خبرگزاري صدا وسيما M_NewsPredicate4.0.0 Yes
دانلود و آپلود لیست پرونده ها به همراه لینکی برای دانلود و یا مشاهده.3.1.6 Yes
دفترچه تلفن دفترچه تلفن1.0.1 Yes
رجب پور منو ابزاری جهت تولید منوها عمودی و افقی و افقی پیمایشی با امکان شخصی سازی1.0.0 Yes
رسانه رسانه هایی که استفاده می شوند3.2.4 No
زیر پورتالها این ماژول برای مدیریت پورتاها و زیر پورتالها می باشد1.0.0 No
ساعت مازولی برای نمایش ساعت جاری کاربر.1.0.0 Yes
سمینار ها و همایش ها سمینار ها و همایش ها1.0.1 Yes
صفحه مجازی این ابزار صفحه ای از سایت را که در آن قرار دارد به صورت دفترچه در آورده که صفحه زیرین آن دیده می شود1.0.1 No
طرح ها و پروژه ها ماژول طرح ها و پروژه های شرکت عمران و مسکن سازان ثامن1.0.0 Yes
فرآیند امور پیمان ها ماژولی برای فرآیند امور پیمان ها1.0.2 Yes
فرم های بازخوردی دریافت اطلاعات بازخوردی از کاربران پورتال4.4.4 Yes
فرم_طراح فرم مديريت طراح فرم براي فرم ساز5.0.18 Yes
فرم_فرم ساز ماژولي جهت توليد فرم و ايجاد گردش کار5.0.18 No
فرم_گردش کار گردش کار براي فرم ساز5.0.18 Yes
فرم_گزارش ساز گزارش ساز براي فرم ساز5.0.18 No
فرم_ورود اطلاعات مديريت ورود اطلاعات براي فرم ساز5.0.18 Yes
فریم داخلی این ماژول یک صفحه وب دیگر را داخل خود نمایش می دهد4.3.1 Yes
قوانین و مقررات-نسخه پیشرفته قوانین و مقررات-نسخه پیشرفته1.0.1 Yes
گالری عکس گالری عکس، ابزاری برای ایجاد آلبوم عکس با امکانات 1- نمایش توضیحات و تاریخ برای هر عکس 2- نمایش تعداد بازدیدکنندگان و تعداد عکس موجود در هر آلبوم 3- نمایش خودکار تمام گالری یا فقط یک آلبوم 4- قابلیت بزرگ نمایی عکس با اشاره موس 5- صفحه بندی آلبوم و عکس ها 6- امکان صدور و ورود محتوا 7- قابلیت جستجوی آلبوم ها و عکس ها بر اساس عنوان ، توضیحات ، تاریخ 8- امکان جستجوی عکس از طریق هسته 9- امکان نمایش گالری به صورت تمام صفحه 10- قابلیت تغییر اندازه عکس در هنگام بارگذاری عکس جهت صرفه جویی در هاست 6.0.0 Yes
لینک ها ابزاری جهت نمایش پیوندها به صورت عمودی ، افقی ، پایین افتادنی4.10.0 Yes
مجله پیام ماژولی برای مدیریت مجله پیام1.0.0 Yes
محتوای زنده ابزار جهت نمایش عکس ،فیلم ، آهنگ ، ابزارهای دیگر به صورت کامل پویا1.6.2 Yes
مديريت فايل ها ماژولی جهت بارگذاری فایل توسط کاربران با امکان به اشتراک گذاری و ایجاد سطح دسترسی4.35.0 Yes
مديريت کتابها- پيشرفته اين ماژول براي مديريت و نمايش کتابها است.2.0.2 Yes
مدیریت پایگاه داده - مدیریت از این ماژول برای مدیریت جداول و دیدگاه ها و روالهای پایگاه داده استفاده نمایید1.0.1 No
مدیریت گزارش ساز ماژولی برای مدیریت گزارش ساز.2.0.1 Yes
مدیریت مقالات ماژول مدیریت مقالات1.0.1 Yes
مدیریت مکانها ماژول مدیریت مکانها1.0.0 Yes
مرورگر RSS ابزاری جهت نمایش RSS ها در سایت با امکاناتی فوق العاده4.7.2 Yes
مسابقه برگزاری مسابقه.1.0.0 Yes
مکان نقشها این ماژول برای واگذاری مکان نقشها است1.0.0 No
مکان نقشها ي چارت سازماني اين ماژول براي واگذاري مکان نقشهاي چارت سازماني است1.0.0 Yes
نظرسنجی این ماژول برای گرفتن بازخورد نظرات مردمی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک فرم نظرسنجی مورد استفاده قرار می گیرد4.0.20 Yes
نقشه آب و هوا این ابزار جهت نمایش آب و هوای شهرهای خراسان رضوی تولید شده است.1.0.1 No
نقشه سايت ماژولي براي نمايش نقشه سايت2.0.0 Yes
نقشه معرفی پروژها ماژولی جهت نمایش مکان های پروژها بر روی نقشه که این ماژول جهت عملکرد صحیح با ماژول ProjectsBanner در ارتباط می باشد.1.0.0 Yes
نمایش چارت ورژن 2 نمایش چارت سازمانی ورژن 21.0.0 Yes
نمایش عکس و لینک زیر پورتال ها ماژولی جهت نمایش عکس و لینک زیر پورتال ها1.0.0 Yes
نمایش فرآیندها ماژولی برای نمایش فرآیندها1.0.0 No
نمایش گزارشات این ماژول به همراه ماژول گزارش ساز کار می کند و برای نمایش گزارشات مورد استفاده قرار می گیرد1.0.0 Yes
نمایشگر تصاویر این ابزار جهت نمایش عکس ها در حالت های مختلف با افکت های گوناگون تولید شده است.1.0.0 Yes
واژه نامه واژه نامه1.0.1 Yes
ویدئو کنفرانس این ماژول امکان گفتگوی متنی ، تصویری ، صوتی را فراهم می آورد1.0.0 Yes
کاربران آنلاین لیست کاربران آنلاین و آخرین افرادی که در پورتال عضو شده اند3.1.1 Yes
کاربران چارت این ماژول برای مدیریت کاربران چارت سازمانی می باشد1.0.0 No
کتاب خانه مجازی ماژول کتاب خانه مجازی1.0.0 Yes
کنترل پنل این ماژول به شما امکان ایجاد کنترل پنلی را می دهد که از لحاظ ایجاد سطح دسترسی و تعریف مدیران بسیار پیشرفته بوده و مدیریت پورتال های بزرگ را بسیار راحت تر می نماید1.2.0 No
یاهو تب این ابزار جهت نمایش ماژول ها به صورت تبی است2.40.2 Yes

سیستم های تصدیق

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
Default Authentication The Default UserName/Password Authentication System for DotNetNuke.1.0.0
DNN_LiveIDAuthentication The DotNetNuke LiveID Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses the LiveID authentication protocol to authenticate users. 1.0.1
DNN_OpenIDAuthentication The DotNetNuke OpenID Authentication Project is an Authentication provider for DotNetNuke that uses the OpenID authentication protocol to authenticate users.2.0.0

قاب ها

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
Minimal Extropy Container The Minimal Extropy Container is the Default Container for DotNetNuke.1.0.5
Minimal Extropy fa-ir Container The Minimal Extropy Container is the Default farsi Container for DotNetNuke.1.0.5
Minimal Extropy Pro Container The Minimal Extropy Pro Container is the Default Container for DotNetNuke Professional.1.0.5
Minimal Extropy Pro fa-ir Container The Minimal Extropy Pro fa-ir Container is the Default Container for DotNetNuke Professional.1.0.5

بسته های زبان هسته

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
فارسى (ايران) 5.5.1
Persian (IRAN) ---6.1.0

کنترل های داشبورد

هیچ ابزاری یافت نشد

ساختار بسته های زبان

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
DefaultAuthentication فارسى (ايران) 1.0.0

کتابخانه

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
DotNetNuke Telerik Web Components Provides Telerik Components for DotNetNuke.6.1.3

دهنده

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
DotNetNuke ASP.NET Membership Provider DotNetNuke ASP.NET Membership Provider Project provides a membership service based on the core ASP.NET Membership components.5.6.0
DotNetNuke Core Permission Provider DotNetNuke Core Permission Provider Project provides a core permisisons.5.6.0
DotNetNuke Core Sitemap Provider Provides the sitemap for the core of a DotNetNuke portal5.6.0
DotNetNuke Database Logging Provider DotNetNuke Database Logging Provider Project provides a database logging service.5.6.0
DotNetNuke DNN Menu Navigation Provider DotNetNuke DNN Menu Navigation Provider Project provides a navigation system based on the DNNMenu Control5.6.0
DotNetNuke DNN Tree Navigation Provider DotNetNuke DNN Tree Navigation Provider Project provides a navigation system based on the DNNTree Control.5.6.0
DotNetNuke Fck Html Editor Provider DotNetNuke Html Editor Provider Project provides a Rich Text Editor based on the FCK Rich Text Editor.2.0.4
DotNetNuke File Based Caching Provider DotNetNuke File Based Caching Provider Project provides a File based Caching service.5.6.0
DotNetNuke Module Caching File Provider DotNetNuke Module Caching Provider that uses a File as its persistence medium.5.6.0
DotNetNuke Module Caching Memory Provider DotNetNuke Module Caching Provider that uses a Memory as its persistence medium.5.6.0
DotNetNuke Profile Provider DotNetNuke Profile Provider Project provides an extensible profile service.5.6.0
DotNetNuke Scheduling Provider DotNetNuke Scheduling Provider Project provides a scheduling service5.6.0
DotNetNuke Search Indexer Provider DotNetNuke Search Indexer Provider Project provides a module indexing service.5.6.0
DotNetNuke Search Provider DotNetNuke Search Provider Project provides a search service.5.6.0
DotNetNuke Solpart Menu Navigation Provider DotNetNuke Solpart Menu Navigation Provider Project provides a navigation system based on the SolpartMenu Control.5.1.0
Telerik Editor Provider DotNetNuke Html Editor Provider for Telerik Text Editor.5.6.0

پوسته ها

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
Minimal Extropy fa-ir Skin The Minimal Extropy Skin is the Default farsi Skin for DotNetNuke.1.0.7
Minimal Extropy Pro fa-ir Skin The Minimal Extropy Pro fa-ir Skin is the Default Skin for DotNetNuke Professional.1.0.6
Minimal Extropy Pro Skin The Minimal Extropy Pro Skin is the Default Skin for DotNetNuke Professional.1.0.6
Minimal Extropy Skin The Minimal Extropy Skin is the Default Skin for DotNetNuke.1.0.7

اشیائ پوسته

 نام توضیحاتنسخهاستفاده شده 
ACTIONBUTTON SkinObject 1.0.0
ACTIONS SkinObject 1.0.0
BANNER SkinObject 1.0.0
BREADCRUMB SkinObject 1.0.0
CONTROLPANEL SkinObject 1.0.0
COPYRIGHT SkinObject 1.0.0
CURRENTDATE SkinObject 1.0.0
DOTNETNUKE SkinObject 1.0.0
DROPDOWNACTIONS SkinObject 1.0.0
HELP SkinObject 1.0.0
HOSTNAME SkinObject 1.0.0
ICON SkinObject 1.0.0
JQUERY SkinObject 1.0.0
LANGUAGE SkinObject 1.0.0
LEFTMENU SkinObject 1.0.0
LINKACTIONS SkinObject 1.0.0
LINKS SkinObject 1.0.0
LOGIN SkinObject 1.0.0
LOGO SkinObject 1.0.0
MENU SkinObject 1.0.0
NAV SkinObject 1.0.0
PRINTMODULE SkinObject 1.0.0
PRIVACY SkinObject 1.0.0
SEARCH SkinObject 1.0.0
SIGNIN SkinObject 1.0.0
SOLPARTACTIONS SkinObject 1.0.0
SOLPARTMENU SkinObject 1.0.0
STYLES SkinObject 1.0.0
TAGSSkinObject 1.0.0
Telerik.SkinObjects 1.2.0
TERMS SkinObject 1.0.0
TEXT SkinObject 1.0.0
TITLE SkinObject 1.0.0
TREEVIEW SkinObject 1.0.0
USER SkinObject 1.0.0
VISIBILITY SkinObject 1.0.0

ابزارک

هیچ ابزاری یافت نشد
     
طرح مسکن ثامن

طرح مسكن ثامن به منظور تامين مسكن هموطنان عزيز در نزديكي حرم مطهر امام رضا (ع) با شرايط بسيار ويژه و مناسب كه هموطنان با درآمدهاي پايين نيز بتواند مالكيت يكي از آنها را بدست آورند، طراحي و اجرا شده است. تاكنون تعداد شش پروژه به نامهاي خليل، شايسته، نادر، بهاران، ريحانه، پرديس و رشد (حدود 2500 واحد مسكوني با زيربناي حدود 250.000 مترمربع) در مراحل مختلف اجرا قرار گرفته است.

 
     
 

ثبت نام براي واحدهای مسکونی طرح مسكن ثامن به پايان رسيده است . لطفا در صورت تمايل به ثبت نام و خريداري واحدهاي مسكوني با تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

0511-3691320

با تشكر - مديريت طرح مسكن ثامن - آرمان عمراني

تلفن : 36601321 0511 - 3691322 0511

فکس : 24- 3691323

 
     
جانمایی پروژه های طرح مسکن ثامن

 
 

زيربنا

 
 

مساحت زمين

 

نام پروژه

27590 4909 خلیل
 

16280

3184 شایسته
11250 1989 پردیس
 

12750

2180 نادر
17000 2985 ریحانه
9528 1859 بهاران

100413

7343 رشد